Oudervereniging

Op de Triangel is een oudervereniging actief. Deze vereniging regelt samen met de leerkrachten allerlei festiviteiten en activiteiten voor de kinderen, waaronder het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest met de opa's en oma's, de feestelijke ouderavond en de jaarlijkse wandelvierdaagse. 

Eénmaal per jaar op de zakelijke ouderavond legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af aan de ouders over de georganiseerde activiteiten. Op deze avond worden ook de nieuwe of herkiesbare leden van de oudervereniging gekozen en vindt er een presentatie plaats over een actueel (school)thema.

De activiteiten van de oudervereniging worden betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Hier vindt u binnenkort alle informatie van en over de oudervereniging. Hebt u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd één van de leden van het bestuur van de oudervereniging aanspreken.