Team

Het team van De Triangel:

Leerkrachten:

Sandra Verstappen groep 1 /2

Hillie Drost-van Duinen groep 3 /4 en 1 /2

Trijntje Tjoelker groep 3 /4 en 5 /6

Anja Wester groep 5 /6

Arne Mulder groep 5 /6 en 7 /8

Eltjo Velting groep 7 /8

Wim Plas groep 7 /8

Directeur: Gerda Kastermans-Tielken

Intern begeleider: Roxanne Schrijver

Vakleerkracht bewegingsonderwijs: Simon Schreiber

Vakleerkracht muziek: Greetje Schutter- Diepeveen